office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989
 • Logopedický vibrátor T- vibe s toothette

Logopedický vibrátor T- vibe s toothette

582,35 Kč

(582,35 Kč szt)

S DPH

Logopedický vibrátor  T- VIBE s jednorázovými špátlemi Toothette U terapie zaměřené na poruchy polykání a řeči je důležité, aby klient ve svých ústech cítil i toleroval logopedické pomůcky.  Senzorický program může připravit senzorický systém na cviky svalů úst, polykání nebo řeči, jelikož senzorická informace je nezbytná ke stimulaci pohybu.

Quantity

Logopedický vibrátor  T- VIBE s jednorázovými špátlemi Toothette 

Proč se zaměřujeme na senzorické vnímání? 

U terapie zaměřené na poruchy polykání a řeči je důležité, aby klient ve svých ústech cítil i toleroval logopedické pomůcky.  Senzorický program může připravit senzorický systém na cviky svalů úst, polykání nebo řeči, jelikož senzorická informace je nezbytná ke stimulaci pohybu. Není-li senzorický systém správně uzpůsoben nebo odpovídá chybně na signály, pak můžeme pozorovat:

Sníženou senzorickou citlivost v ústní dutině – klient nemusí dobře vnímat stravu v ústech, což se projevuje zakuckáváním, poléváním apod.  Může nedostatečně vnímat artikulační pohyby nebo může mít poruchu kinetického vědomí.

Zvýšená senzorická citlivost v ústní dutině – klient se může vyhýbat dotýkání určitých partií ústní dutiny jídlem, může se vyhýbat dotýkání příslušných artikulačních zón jazykem při tvorbě řeči nebo nebude chtít dovolit terapeutovi používání určitých nástrojů, logopedických pomůcek během motorických cvičení v oblasti ústní dutiny.

Technika vznikla se záměrem nalézt:

Diagnostický nástroj ke stanovení, zda jsou základy níže uvedených poruch senzorického systému na celém těle/v ústní dutině:

- Senzorická přecitlivělost

- Snížená senzorická citlivost

- Smíšená senzorická citlivost

- Variabilní dotyková citlivost  

- Dotykové odmítání;

Terapeutickou techniku přínosnou při rozvíjení senzorické odpovědi ústní dutiny na vnitřní a vnější podněty.

Upozornění: Je důležité pozorovat při procházení jednotlivými fázemi logopedických cvičení tělesné reakce pacienta a zajistit si jeho akceptaci.  Jakmile klient projeví-li odpor nebo negativné reakce, je nutno úkony přerušit.  Nedůvěřuje-li klient logopedovi/terapeutovi nebo měl zkušenosti spojené s odmítání doteku, nemusí výsledky této aktivity odrážet podstatu senzorického systému v ústní dutině.

Diagnostické a terapeutické řízení je uvedeno na připojeném letáku.  

1. DIAGNOSTické řízení

Začínáme bodem A. Diagnóza se provádí tak dlouho, dokud klient stimulaci akceptuje. Pokud klient projeví, že dotek je pro něj příčinou negativních emocí a nepříjemný, je nutno diagnózu ukončit. Přejdeme k bodu D – definici a k diagnostickým výsledkům.

 

bod A

Dotek rukama

 1. Začínáme od nižších partií těla a pomalu směřujeme k obličeji.
 2. Lehce se dotýkáme nohou, dlaní, předloktí, ramen a nakonec tváří.

  3. Projeví-li klient, že dotek mu není příjemný nebo se cítí nepohodlně při dotýkání kterékoliv z uvedených částí těla, ukončíme činnost tímto bodem.

Diagnóza: Přecitlivělost nebo dotykové odmítání na popisované části těla. Důležité bude získat jistotu, že klient vašemu doteku důvěřuje.

Akceptuje-li klient dotek na všech uvedených částech těla, přejdeme k bodu B.

 

 

Označte v příslušném sloupci akceptaci/neakceptaci.

ruce na částech těla 

nohy

dlaně

předloktí

ramena

tváře

ano

 

 

 

 

 

ne

 

 

 

 

 

BOD B

Pomůcka: nearomatizovaná, suchá špátle.

 1. Použijte špátle toothette® k poklepu různých části těla třemi po sobě jdoucími rychlými poklepy.  Poklepeme: nohy, dlaně, předloktí, ramena, a nakonec tváře mírně a směrem k obličeji.
 2. Projeví-li klient, že dotek mu není příjemný nebo se cítí nepohodlně při dotýkání kterékoliv z uvedených částí těla, ukončíme činnost tímto bodem.

Diagnóza: Přecitlivělost nebo dotykové odmítání špátle na popisované části těla.

3. Akceptuje-li klient dotek na všech uvedených částech těla, přejdeme k bodu C.

Označte v příslušném sloupci akceptaci/neakceptaci.

špátle na částech těla 

nohy

dlaně

předloktí

ramena

tváře

ano

 

 

 

 

 

ne

 

 

 

 

 

BOD C

Citlivost úst na otáčející se špátli toothette®:

Pomůcka: stejná špátle toothette®. Má-li klient malou ústní dutinu, vymodelujte mu houbovitou část špátle do požadovaného tvaru.

 

 1. Ponořte toothette® do kelímku s vodou pokojové teploty.
 2. Vymačkejte nadbytek vody tak, aby špátle zůstala vlhká.
 3. Použijte hřbet druhé dlaně k podpoře pohybu dolní čelisti během těchto úkonů.
 4. Vodicí dlaní umístěte hranatou část špátle horizontálně k povrchu úst. Otáčivým pohybem zahajte stimulaci dolního a horního rtu s lehkým přítlakem. Pokračujte tak dlouho, dokud bude dotek akceptován.
 5. Požádejte klienta o otevření úst. V případě potřeby použijte palec druhé ruky k rozevření dolní čelisti, jak při výslovnosti hlásky „a”. Nepoužívejte sílu.
 6. Zahajte stimulaci v oblasti tváří.  Pokračujte v ústní dutině mezi tvářemi/rty a vnější částí dásní prováděním stejných rotačních pohybů. Stimulujte horní a dolní část dásní.
 7. Pokračujte na ploše jazyka podobnými, rotačními pohyby v přední a zadní třetině. Není-li zaznamenána odpověď, pokračujte dozadu k prověření reflexu zvracení.
 8. Poté působte na boční části jazyka.
 9. Nakonec stimulujte tvrdé patro, začněte od dásňového válečku a směřujte do zadní části ústní dutiny.  Pokud klient nesouhlasí, pokračujte na zadní části jazyku až do vyvolání zvracecího reflexu.
 10. Projeví-li klient, že dotek mu není příjemný nebo se cítí nepohodlně při dotýkání kterékoliv z uvedených částí ústní dutiny, ukončíme činnost tímto bodem.

Diagnóza: přecitlivělost nebo dotykové odmítání na vnější nebo vnitřní straně ústí dutiny.

 1. Akceptuje-li klient dotek na všech uvedených částech těla, přejdeme k bodu D.

špátle v ústní dutině  

rty

tváře

dásně

jazyk

tvrdé patro

ano

 

 

 

 

 

ne

 

 

 

 

 

Zjistíme-li náhlý odpor k vibracím, k dalšímu bodu nepostoupíme.

BOD D

Citlivost úst na otáčející se špátli toothette®: (Upozornění: k tomuto kroku přejdeme tehdy, jsou-li tyto úkony tolerovány. Vibrace rozšiřují rozsah stimulace senzorického systému)

Pomůcka: stejná, lehce navlhčená špátle toothette®, umístěná ve vibrátoru TALK TOOLS®

 1. Umístěte špátli ve vibrátoru. Stiskněte a přidržte spínač.
 2. Opakujte KROK C od bodu 1–9 s použitím špátle s vibrací.

 

Označte v příslušném sloupci akceptaci/neakceptaci.

špátle v ústní dutině  

rty

tváře

dásně

jazyk

tvrdé patro

ano

 

 

 

 

 

ne

 

 

 

 

 

 

 

bod E Vypracování senzorické diagnózy (s použití níže uvedených pojmů).

 1. nízká citlivost – klient demonstruje pozitivní odpověď nebo akceptaci úkonů terapeuta v bodech A–D a dovoluje ukončení senzorické diagnózy
 2. přecitlivělost – klient reaguje na stimulaci celého těla (A-B) negativně nebo během sekvencí popsaných v bodech 1– 9 C
 3. citlivost v normě – klient toleruje úkony od bodu A po D, poukazuje na nepohodlí během stimulace povrchu jazyka, odtlačuje ruku nebo poukazuje na nepříjemné pocity během vibrační stimulace patra.
 4. smíšená citlivost – klient demonstruje smíšené tělesné reakce (přecitlivělost, snížená citlivost) v různých částech vně a uvnitř ústní dutiny.
 5. variabilní dotyková citlivost – odpovědi klienta na stimulace mohou poukazovat na časovou proměnnost. Tento typ citlivosti je pozorován u osob trpících AUTismem nebo poruchami senzorické INTEGRACE.
 6. dotykové odmítání – klient demonstruje obavy s předstihem k prováděné stimulaci.  Tohoto druhu reakce mohou maskovat senzorické poruchy uváděné v bodech 1, 2, 4, 5.

логопедический массажер

WI0005

Data sheet

typ povrchu
aktywna różnorodna
barva
multicolor
materiál
plastik
zestaw
multi
multimedia
navod v angličtině
chuť
neutrální

Specific References

You might also like

Related Blog Posts