office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989
Čelisťové tyčinky TALK TOOLS měkký
 • Čelisťové tyčinky TALK TOOLS měkký
 • Čelisťové tyčinky TALK TOOLS měkký

Čelisťové tyčinky TALK TOOLS měkký

1 117,65 Kč

(1 117,65 Kč szt)

S DPH

Souprava pomůcek určena k nácviku symetrického stisku dolní čelisti v každé výškové úrovni – pomůcka pro rozvíjení stability dolní čelisti, disociace, stupňovaného otevírání jako podmínek správné tvorby hlasu.  První způsobem využití pomůcky je provedení diagnózy stability nebo nestability dolní čelisti a následně pak terapie tohoto druhu poruchy.

Quantity
Poslední kus skladem

Čelisťové tyčinky  

poloha dolní čelisti 2 – 7

před použitím terapeutickou pomůcku dezinfikujte

Souprava pomůcek určena k nácviku symetrického stisku dolní čelisti v každé výškové úrovni – pomůcka pro rozvíjení stability dolní čelisti, disociace, stupňovaného otevírání jako podmínek správné tvorby hlasu.  První způsobem využití pomůcky je provedení diagnózy stability nebo nestability dolní čelisti a následně pak terapie tohoto druhu poruchy.

Pro správné provádění úkonů si před použitím programu přečtěte celý návod. 

Diagnostické návrhy

 1. V části logopedické diagnózy je nutno stanovit zda oslabení žvýkacích svalů je symetrické nebo nesymetrické.  K mluvení je nutné použití symetrické síly dolní čelisti k postupnému otevírání úst během disociačních pohybů rtů a jazyka.
 2. Pro každou polohu čelisťových tyčinek jsou určené tří nácviky.  K zahájení terapeutického programu jsou nezbytné dvě soupravy čelisťových tyčinek.  Jednotlivé tyčinky jsou očíslované podle výšky dolní čelisti, proto není obsažena tyčinka s číslem 1 – jedná se o výšku čelisti při zavřených ústech v přirozené poloze skusu. Jednotlivé tyčinky jsou očíslované od 2 do 7, což odpovídá stupni otevření čelistí během vytváření hlasu.
 3. Diagnózu lze považovat za ukončenou, nemá-li klient obtíže na žádné úrovni níže popsaných nácviků, které jsou základními kritérií hodnocení.  Nejvyšší úroveň před neúspěchem je úrovní, od níž terapii nebo domácí nácvik začínáme.
 4. Cvičení dolní čelisti může probíhat i v případě protruze (zaokrouhlenosti) jazyka. Pak jejich cílem bude posun jazyka dozadu.
 5. Cvičení a diagnóza dolní čelisti musí probíhat v přirozené poloze běžného skusu. Úkony na „klouzavé” nebo vysunuté dolní čelisti nevedou k výsledkům.
 6. Aby nedošlo k poškození dolní čelist, dodržujte během nácviku tato pravidla:
 1. Kontrolujte protipohyby klienta během tahání tyčinek: Klient nesmí používat celé tělo, napínat krční a ramenní svaly; zdroj odporu musí být lokalizován ve svalech dolní čelisti.
 2. Používá-li klient nadměrnou sílu svalů dolní čelisti, může dojít k poškození čelistního kloubu.
 3. Klient musí pouze skousnout takovou silou, aby zabránil vytažení tyčinky z úst.
 4. Nepřekračuje doporučený počet opakování daného cvičení.
 1. Tři níže uvedená cvičení jsou seřazena v požadovaném pořadí.  Absolvujte je v uvedené pořadí, jak během cvičení, tak během diagnózy.

 

cvičení A – Čelisťové tyčinky

cvičení B – Zdvojené čelisťové tyčinky k cvičení symetrické stability cvičení C – cvičení stability dolní čelisti

 1. Použijte Hodnoticí list ke stanovení výchozího bodu terapie.

 

DIAGNOSTický postup

 1. Skousnout a přidržet:  Začněte tyčinkou č. 2. Na začátku je nutno určit, zda klient dovede tyčinku skousnout a přidržet (bez protipohybu). Umístěte špičku tyčinky na ploše dolních stoliček na levé straně ústní dutiny tak, aby vyčníval ven, způsobem uvedeným v návodu, v horní části 2. strany. Uveďte klientovi, aby přirozenou polohu skusu udržel po dobu 10 sekund na obou stranách. Nesplní-li klient toto kritérium, přejděte k bodu Použití tyčinek k terapii.
 2. A. Čelisťové tyčinky: Umístěte špičku tyčinky č. 2 stejným způsobem jako minule. Uveďte klientovi, aby udržel přirozenou polohu skusu.  Vysvětlete klientovi, že jeho úkolem bude tažení tyčinky k sobě po dobu 15 sekund s udržením přirozeného skusu, bez protipohybů, zaklánění hlavy, zvýšeného napínání krku apod. Kontrolujte skus vizuálně – dojde k mírnému nafouknutí tváří.

Postup opakujte na pravé straně.

Kritéria úspěchu: Udržení čelisťové tyčinky na jedné a druhé straně po dobu 15 sekund. Přejděte k bodu č. 3. Nedovede-li klient udržet tyčinku po stejnou dobu na jedné a druhé straně, může to svědčit o asymetrii.

Upozornění: Pokud se klient předklání nebo posouvá dopředu, může být příčinou:

- Příliš silné tažení tyčinek.

- Příliš vysoká úroveň v pořadí jednotlivých cvičení.

           3.       B. Zdvojené čelisťové tyčinky pro symetrická cvičení stability dolní čelisti:

Požádejte klienta, aby otevřel ústa. Umístěte tyčinky č. 2 na ploše dolních stoliček na obou stranách. Úkolem klienta je skousnout, kdy terapeut tyčinky lehce přitahuje k sobě. Cílem cviku je pocítit symetrický, mírný odpor.  

Kritéria úspěchu: Udržení čelisťových tyčinek na jedné i druhé straně současně po dobu 15 sekund.

C. Čelisťové tyčinky pro stabilitu dolní čelisti Požádejte klienta, aby otevřel ústa. Umístěte tyčinku č. 2 horizontálně na dolních zubech, požádejte o skousnutí čelistí, poté tyčinku lehkým, symetrickým pohybem, po uchopení za oba konce tyčinky, přitahujte k sobě až pocítíte adekvátní odpor.

Kritéria úspěchu: udržení tyčinky po dobu 15 sekund, v případě nesplnění tohoto kritéria tuto část nácviku zopakujte (část C), po dosažení úspěchu přejděte k bodu 5.

Zopakujte úkony č. 2, 3, 4 s použitím tyčinky 3, poté přejděte k bodu 6. Nesplňuje-li klient kritéria, vraťte se k úkonu č. 3.

Pokračujte s diagnózou s tyčinkami č. 4–7.

Používání tyčinek v terapii

 1. Začněte od nejvyšší úrovně před neúspěšným pokusem a mějte na paměti stanovené pořadí cvičení.
 2. Nedovede-li klient provést úkon Skousnout a přidržet, přejděte k úkonu č. 1, poté začněte cvikem A – čelisťová tyčinka.

cvičení A – čelisťová tyčinka

 1. Počet opakování u příznaků jednotlivých poruch:
 1. Symetrické oslabení: 1 cvičení = jednou z pravé, jednou z levé strany
 2. Asymetrické oslabení:
 1. Obě strany jsou slabší, ale jedná více: 1 cvičení = dvěma zatažením na slabší straně odpovídá jedno zatažení na silnější straně
 2. Pouze jedna strana dolní čelisti je slabší: 1 cvičení= jednou na slabší straně.
 1. Začněte od nejvyšší úrovně před neúspěšným pokusem s použitím odpovídajícího počtu opakování.
 2. V této fázi cvičte 10krát denně formou domácího úkolu minimálně 1 týden před zahájení následujícího úkonu, procvičování každé strany po dobu 14 sekund.
 3. Dosáhne-li klient jednou 15 sekund, přejděte na každé straně k části B s tyčinkou určenou pro stejnou úroveň.

Cvičení B – čelisťové tyčinky pro SYMETRickou stabilitu dolní čelisti

Postupujte stejně jako v části A souběžně na obou stranách dolní čelisti.

Cvičení C – čelisťové tyčinky pro STABILitu dolní čelisti – viz TECHNIKA v diagnostické části V této fázi cvičte 10krát denně formou DOMÁCÍHO ÚKOLU, minimálně 1 týden procvičováním každé strany po dobu 14 sekund.

Mějte na paměti:

- nyní je čas na opakování cvičení A, B, C a použití tyčinky označené vyšším číslem;

- hodnotným doplňkem cvičení bude nácvik žvýkání na stoličkách;

- po ukončení cvičení s použitím tyčinek přejděte k terapii s použitím STABILIZáTORu dolní čelisti.

PS0004
1 ks

Data sheet

typ povrchu
delikatnie fakturowana
barva
fialový
materiál
elastomer med.
zestaw
multi
multimedia
navod v angličtině

Specific References

You might also like