office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989

Pomůcka pro elevaci a lateralizaci jazyka - SADA

852,94 Kč

(852,94 Kč szt)

S DPH

Pomůcka pro elevaci a lateralizaci jazyka navržena pro stabilizaci dolní čelisti tak, aby umožnila nezávislé pohyby špičky jazyka a dolní čelisti, elevaci (zvedání) a lateralizaci jazyka podél osy.

Quantity

Pomůcka pro elevaci a lateralizaci jazyka


Tato pomůcka byla navržena pro stabilizaci dolní čelisti tak, aby umožnila nezávislé pohyby špičky jazyka a dolní čelisti, elevaci (zvedání) a lateralizaci jazyka podél osy.

Výstraha: Terapeutické nástroje nesmí být používány bez dozoru terapeuta nebo rodičů.

Většina produktů TALK TOOLS je určena k opakovanému použití u různých pacientů a musí být před dalším použít účinně vyčištěna dezinfikována.

Nedezinfikujte při vysokých teplotách!

Používejte přípravky pro povrchovou sanitaci.

Důležité

 1. Před zahájením cvičení doporučujeme pro dosažení stability dolní čelisti použití BITE BLOCKů (čelisťovych tyčinek- kousacích kostek).
 2. Zpočátku terapeut drží nástroje po celou dobu a zajišťuje jejich správnou polohu v ústech.
 3. Aby nedošlo k poškození čelistního kloubu je nutno ověřit, že klient si nevypomáhá silou ruky, svalovým tonusem, jiným než je tonus žvýkacích svalů.
 4. Projevuje-li klient poruchy senzorické integrace nebo reaguje odmítáním doteku, aplikujte senzorický program.
 5. Pomůcka může být použita při roztahování uzdičky jazyka (podle druhu tkáně), u silné uzdičky konzultujte problém s lékařem.
 6. Používejte opatrně u klientů s reflexem kousání.

Navrhovaný postup cvičení

I. Pomůcka pro lateralizaci –  viz zelený list.

Správné polohy pomůcky dosáhneme jejím umístěním mezi zuby/dásněmi stoliček, po straně ústní dutiny tak, že struna s kuličkou je umístěná rovnoběžně k bočním plochám jazyka.  

  1. Klient jemně zatne zuby a stisk udržuje po dobu 10 sekund:

 1. Jazyk (špička) drží kuličku v uvedených polohách A_B po dobu 5 sekund na každé straně.
 2. Jazyk kuličku posunuje po dobu 5 sekund na každé straně zespoda pomůcky vzhůru k jeho ose.
 3. Jazyk posunuje kuličku zespoda pomůcky doprostřed a dál nahoru pomůcky.

Kritéria úspěchu: Klient provede pět opakování každého nácviku.

II. Pomůcky k elevaci jazyka

Klient udržuje pomůcku jemných stiskem zubů mezi horními a dolními řezáky.  Chybí-li zuby ke stabilizaci pomůcky, lze využít dásňový váleček.  Struna s kuličkou směřuje do ústní dutiny.

 1. Klient udržuje nenucený stisk po dobu 10 sekund.
 2. Jazyk tiskne kuličku umístěnou ve spodní části pomůcky.
 3. Jazyk posouvá kuličku zespoda doprostřed struny a zpět.  Ujistíme se, že jazyk je po celou dobu v kontaktu.
 4. Jazyk posunuje kuličku zespoda pomůcky doprostřed a dál nahoru pomůcky.  Polohu B lze vynechat, cvičíme pak zespoda nahoru pomůcky posunováním kuličky z bodu A do bodu C.

KRITÉRIA ÚSPĚCHU: Klient posune kuličku 5 krát bez příznaků nestability dolní čelisti.

III. Cvičení elevace bez použití pomůcek

Toto cvičení spočívá ve zvedání jazyka k dásňovému válečku s jeho stabilním přidržením, bez známek nestability dolní čelisti nebo jeho nadzvedávání.

KRITÉRIA ÚSPĚCHU: Klient přidržuje jazyk na dásňovém válečku po dobu 50 sekund.

Stejným způsobem cvičíme dolní polohu jazyka, procvičovanou dříve přidržením kuličky v dolní části s jejím posunováním dolů.

Upozornění: Navrhovaná cvičení nejsou jediným způsobem využití pomůcky v terapii. Metodika nácviku se vždy odvíjí od diagnózy a může se měnit podle anatomických dispozic (pohyblivost, tvar a velikost jazyka) nebo dle potřeb klienta.

PS0002
3 ks

Data sheet

typ povrchu
gładka
barva
zielony
materiál
elastomer med.
zestaw
multi
multimedia
navod v angličtině
resistance
slabý

Specific References

You might also like

Related Blog Posts